વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

લેખો

આ વિભાગમાં પાણી અને સ્વચ્છતા વિશેના લેખો આપેલ છે

માનવ ધર્મ અને પાણી
માનવ જીવન માટે પાણી ખુબજ મહત્વની બાબત છે. તમામ ધર્મો દ્વારા આ મહત્વનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રસ્તુત લેખમાં ધર્મ અને પાણીના જોડાણ વિશે રજુઆતા કરવામાં આવેલ છે.
દૂષિત જળ એક સમસ્યા
જળ પ્રદુષણની સ્થિતિ, જળ પ્રદુષણ કારણો પ્રદુષિત જળના કારણે થતા રોગ
કુદરતી સંસાધનોની માલિકીના પ્રશ્નો- ૧
જળ જંગલ અને પાણીના સ્રોતની માલિકીના પ્રશ્નો સામુદાયિક જમીનોનો ઉપયોગ
કુદરતી સંસાધનોની માલિકીના પ્રશ્નો- ૨
ઔદ્યોગિકીકરણ અને શહેરીકરણના લીધે બદલાવ
કાઠમંડુ ઘોષણાપત્ર
પાંચમી સ્વચ્છતા સાઉથ એશિયન કૉન્ફરન્સ સકોસન - 5
પાણી માટે યુધ્ધ
પીવાના પાણીની અગત્યતા પીવાના પાણીનું વ્યાપારીકરણ પીવાના પાણીનું રાજકારણ
આ કામ તો બહુ પહેલાં કરવા જેવું હતું !
આ વિભાગમાં પાણી વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
અસ્વચ્છતાની આદત કાઢવા માટે જરૂર છે મહાપરાક્રમની
આ વિભાગમાં અનાદિકાળથી ચાલી આવતી અસ્વચ્છતાની આદત કાઢવા માટે જરૂર છે મહાપરાક્રમની વાત છે
અફઘાનિસ્તાનમાં મીઠું પાણીઃ શ્રેય ગુજરાતીઓને
આ વિભાગમાં અફઘાનિસ્તાનમાં મીઠું પાણીઃ શ્રેય ગુજરાતીઓને છે
એક કુટુંબની એક મહિનાની તંદુરસ્તીની કિંમત
આ વિભાગમાં એક કુટુંબની એક મહિનાની તંદુરસ્તીની કિંમત વિષે ની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top