હોમ પેજ / ઊર્જા / પર્યાવરણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પર્યાવરણ

પર્યાવરણ વિશેની માહિતી મુકવામાં આવી છે

વાસ્તવિકતાઓ
પર્યાવરણની વાસ્તવિકતાઓ
જળ
જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા વિશેની માહિતી આપેલ છે
જળને લગતા લેખ
આ વિભાગમાં અલગ અલગ સલેખ આપવામાં આવેલ છે
ગ્‍લોબલ વોર્મિંગ
ગ્‍લોબલ વોર્મિંગ વિશેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
નિતીઓ
નિતીઓ અને વિષે માહિતી
યોજના
અલગ અલગ યોજના વિષે માહિતી આપેલ છે
ગુજરાત જળ સંપત્તિ વિકાસ નિગમ
ગુજરાત જળ સંપત્તિ વિકાસ નિગમ વિશેની માહિતી
હરિત માર્ગ
હવે સમય પાકી ગયો છે કે, લોકોએ પરંપરાગત મકાનોની સરખામણીમાં ઇકો-ફ્રેન્ડલી આવાસો ઉપર પસંદગી ઉતારવી જોઇએ.
ઉપયોગી સૂચનો
ઉપયોગી સૂચનો આપવામાં આવ્યું છે
પર્યાવરણ સુરક્ષા
પર્યાવરણ અને સુરક્ષા વિશેની માહિતી આપેલ છે
Back to top