વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જનની સુરક્ષા યોજના

જનની સુરક્ષા યોજના

જનની સુરક્ષા યોજનામાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિના તમામ અન્યપ માટે ગરીબી રેખાથી નીચે જીવતા કુટુંબની પ્રસુતા માતાઓને પ્રસુતિ સમયે દવા સારવાર અને ખોરાક માટે તમારા ગામના સ્થાાનિક નર્સબેન પાસેથી રૂ.૫૦૦/- અંકે રૂપિયા પાંચસો પુરા ચુકવવામાં આવશે.

તો ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને જનની સુરક્ષાનો વધુમાં વધુ લાભ લઇ માતા મરણ અને બાળ મરણ અટકાવવા આપણે યોગદાન આપીએ. આ યોજનાની શરતો નીચે મુજબ છે.

  • ૧૯ વર્ષ કે તેથી વયની હોય.
  • બે જીવીત જન્મોે સુધી જ લાગુ પડશે.

સગર્ભાને દવાખાના સુધી આવવા જવાના વાહનના ભાડા પેટે રૂ.૨૦૦/- અંકે રૂપિયા બસો તથા દવાખાના સુધી આવવા જવાના વાહનના ભાડા પેટે રૂ.૧૦૦/- અંકે રૂપિયા સો પુરા મળશે.

શહેરી વિસ્તા રની સગર્ભા બહેનોને મળતા લાભોઃ

ગરીબી રેખા હેઠળની સગર્ભા માતા જો દવાખાનામાં પ્રસુતિ કરાવે તો તેને રૂ.૫૦૦/- અંકે રૂપિયા પાંચસો તથા દવાખાના સુધી આવવા જવાના વાહનના ભાડા પેટે રૂ.૧૦૦/- અંકે રૂપિયા સો પુરા મળશે.

અ.નુ.

યોજનાનું નામ

જનની સુરક્ષા યોજના

યોજના ક્યારે શરૂ થઈ

એપ્રિલ ૨૦૦૬

યોજનાનો હેતુ

સગર્ભા મહિલાઓને પ્રસુતિ દરમ્‍યાન, પ્રસુતિ વખતે અને પ્રસુતિ બાદ તબીબી સારવાર મળી શકે અને ગ્રામ્‍ય કક્ષાએ આરોગ્‍ય કર્મચારીઓ ધ્‍વારા સંકલિત કાળજીની પધ્‍ધતી પ્રસ્‍થાપીત કરવાની સાથે રોકડ સહાય મળી રહે તે હેતુ.
સગર્ભા મહિલાઓના પોષણ ધ્‍વારા માતા અને બાળ મૃત્‍યુના પ્રમાણમાં ધટાડો થાય તેમજ ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબોમાં સંસ્‍થકિય પ્રસુતિનું પ્રમાણ વધે.

યોજના વિશે માહિતી

જનની સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત સહાય બે જીવીત જન્‍મ સુધી દવા તથા પોષણ આહાર પેટે રૂ.૫૦૦/- સગર્ભા માતાને ચૂકવાશે. ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતી દરેક સગર્ભા માતા નજીકના દવાખાનામાં સુવાવડ કરાવવા માટે જઇ શકે તે માટે વાહનભાડાના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર માટે રૂ. ૨૦૦/- તથા શહેરી વિસ્‍તાર માટે રૂ.૧૦૦/- ચુકવવામાં આવશે.

યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે અને તેના માટે કોને મળવું તે વિગત દર્શાવો.

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબની મહિલા. અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જન-જાતિ કુટુંબની મહિલા ૧૯ વર્ષ કે તેથી વધારે વયની મહિલા. પ્રથમ અને બીજી પ્રસુતિ સુધી આ યોજનાનો લાભ મળી શકશે.
આ યોજનાનો લાભ ગ્રામ્‍ય તથા શહેરી સગર્ભા માતાને જે તે વિસ્‍તારના સ્‍ત્રી આરોગ્‍ય કર્મચારી કે પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનો સંપર્ક કરવાથી મળી રહેશે.

યોજનાના લાભાર્થી માટેની લાયકાત

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબની મહિલા.
અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જન-જાતિ કુટુંબની મહિલા ૧૯ વર્ષ કે તેથી વધારે વયની મહિલા. પ્રથમ અને બીજી પ્રસુતિ સુધી આ યોજનાનો લાભ મળી શકશે.

આ યોજનામાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિના તમામ અન્‍ય માટે ગરીબી રેખાથી નીચે જીવતા કુટુંબની પ્રસુતા માતાઓને પ્રસુતિ સમયે દવા સારવાર અને ખોરાક માટે તમારા ગામના સ્‍થાનિક નર્સબેન પાસેથી રૂ.૫૦૦/- ચુકવવામાં આવશે.

આ યોજનાની શરતો નીચે મુજબ છે.

  1. ૧૯ વર્ષ કે તેથી વયની હોય.
  2. બે જીવીત જન્‍મો સુધી જ લાગુ પડશે.
  3. સગર્ભાને દવાખાના સુધી આવવા જવાના વાહનના ભાડા પેટે રૂ.૨૦૦/- અંકે રૂપિયા બસો તથા દવાખાના સુધી આવવા જવાના વાહનના ભાડા પેટે રૂ.૧૦૦/- અંકે રૂપિયા સો પુરા મળશે.

શહેરી વિસ્‍તારની સગર્ભા બહેનોને મળતા લાભોઃ

  1. ગરીબી રેખા હેઠળની સગર્ભા માતા જો દવાખાનામાં પ્રસુતિ કરાવે તો તેને રૂ.૫૦૦/- અંકે રૂપિયા પાંચસો તથા દવાખાના સુધી આવવા જવાના વાહનના ભાડા પેટે રૂ.૧૦૦/- અંકે રૂપિયા સો પુરા મળશે.

યોજનાની રૂપરેખા :

આ ગરીબ બી.પી.એલ. કુંટુંબો માટેની છે. જેમાં બે જીવીત બાળકોના જન્મ સુધી લાગુ પડશે. અને મહિલાએ જયાંથી સારવાર મેળવેલ હોય તે આરોગ્ય સંસ્થાના મેડીકલ ઓફીસર દ્વારા જરૂરી પ્રમાણપત્ર અપાય તે માટે જરૂરી પ્રણાલી / વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરવાની રહેશે .લાભોના વિતરણ માટે તે જરૂરી બનશે..

સહાય કોને મળી શકે

૧. ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબની હોય
૨. ૧૯ થી કે તેથી અધિક વયની હોય
૩. બે જીવીત બાળકોના જન્મ સુધી લાગુ પડશે

મળવાપાત્ર સહાય

૧. લાભાર્થી મહિલાને પ્રસુતિ દીઠ રૂ. ૬૦૦/-ની રોકડ સહાય

આધાર પુરાવા

૧. રાશન કાર્ડ ની નકલ
૨. પરણિત હોવા અંગેનો પુરાવો - રાશન કાર્ડ

અરજી કયાં કરવી

ગામની નર્સ બહેન અથવા સબંધીત પ્રાથમીક કેન્દ્રના મેડીકલ ઓફીસર
અરજીપત્ર : નિયત અરજી પત્ર માં અરજી કરવી.


સ્ત્રોત :જીલ્લા પંચાયત, ગુજરાત સરકાર
3.01724137931
મહેસભાઇ Dec 13, 2017 09:41 PM

બાળ.રોગ

તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top