હોમ પેજ / આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રોગો અને વિકૃતિઓ

રોગો અને વિકૃતિઓ

ડાયાબીટીસ
ડાયાબીટીસ વિષે મહત્વની માહિતી આપવામાં આવી છે
સામાન્ય સમસ્યા
સામાન્ય સમસ્યા વિષે માહિતી
વેક્ટર બોર્ન થતા રોગો
ભારતમાં પ્રચલિત વેક્ટર બોર્ન થતા રોગો અટકાવવા માટે સરકાર તરફથી કારણો, લક્ષણો, નિવારણ અને કાર્યક્રમો સંબંધિત વિગતો, અહીં આવરી લેવામાં આવે છે
હાડકા
હાડકા ને લગતી માહિતી આપવામાં આવી છે
પોષણ સંબંધિત
આ વિષય પોષણ ખામી સંબંધિત પાસાં આવરી લે છે
હ્રદય સંબંધિત
હ્રદય સંબંધિત સમસ્યા
દંત સંભાળ
દાંત વિશેની માહિતી
કેન્સર સંબંધિત
આ વિષય કેન્સર સંબંધિત લક્ષણો અને સારવારનાપ્રકારને આવરી લે છે
લીવર સંબંધિત
જાતિય રીતે સંક્રમીત
આ વિભાગમાં જાતિય રીતે સંક્રમીત ના રોગ વિષે માહિતી છે
નેવીગેશન
Back to top