હોમ પેજ / શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ / શિક્ષણને લગતી સરકારી યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શિક્ષણને લગતી સરકારી યોજનાઓ

શિક્ષણને લગતી સરકારી યોજનાઓ વિશેની માહિતી

આદિજાતિ વિકાસની શૈક્ષણિક યોજનાઓ
આદિજાતિ વિકાસની શૈક્ષણિક યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સર્વ શિક્ષા અભિયાન
સર્વ શિક્ષા અભિયાન વિશેની માહિતી
મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના
મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વિદ્યા સાધના યોજના
વિદ્યા સાધના યોજના વિશેની માહિતી
પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના
પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના
ટેલેન્ટપુલ સ્કુલ વાઉચર’ યોજના
ટેલેન્ટપુલ સ્કુલ વાઉચર’ યોજના વિશેની માહિતી
કોચીંગ ફી આપવાની યોજના
કોચીંગ ફી આપવાની યોજના
વોકેશનલ તાલીમ કેન્દ્ર પબ્લિક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપ
વોકેશનલ તાલીમ કેન્દ્ર પબ્લિક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપ (પીપીપી મોડ)
પુરક પોષણ યોજના (દૂધ સંજીવની)
પુરક પોષણ યોજના (દૂધ સંજીવની)
એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ શાળા યોજના
એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ શાળા યોજના
નેવીગેશન
Back to top