હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / સમાજ સુરક્ષા / લક્ષ્યસ્થાન ગુજરાત
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

લક્ષ્યસ્થાન ગુજરાત

આ વિભાગમાં રોકાણો, ટેક્સટાઇલ પુનરુધ્ધાર આઇસીટી વગેરે માહિતી આવરી લીધી છે

ઉત્તેજક પ્રવાસી લક્ષ્યસ્થાન
આ વિભાગ માં ઉત્તેજક પ્રવાસી લક્ષ્યસ્થાન વિષે માહિત આપવામાં આવી છે
ટ્રેડ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ
આ વિભાગમાં રોકાણ સેઝ આઇટી વગેરેની માહિતી આપેલ છે
સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (સેઝ)
આ વિભાગમાં સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (સેઝ) વિશેની માહિતી આપેલ છે
સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન
આ વિભાગમાં સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
દિલ્હી-મુંબઇ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર
આ વિભાગમાં દિલ્હી-મુંબઇ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર ની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top