હોમ પેજ / આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / વેક્ટર બોર્ન થતા રોગો / ક્ષય (ટ્યુબરક્યુલોસિસ) રોગ સંબંધિત
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ક્ષય (ટ્યુબરક્યુલોસિસ) રોગ સંબંધિત

ક્ષય રોગ સંબંધિત માહિતી

ક્ષય રોગ
ક્ષય રોગ વિશેની માહિતી
ટીબી નાબૂદ
ટીબીની નાબૂદ વિશેની માહિતી
ટીબી વિશેની ગેરમાન્યતાઓથી દૂર રહો, સારવારથી શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવો
ટીબી વિશેની ગેરમાન્યતાઓથી દૂર રહો, ચોક્કસ સારવારથી શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળશે
મણકાનો ટીબી
મણકાનો ટીબી: એક ગંભીર અને જટિલ સમસ્યા, વહેલું નિદાન એજ ઈલાજ
ટીબીનું નિદાન અને સવારની જરૂરિયાત
ટીબીનું નિદાન અને સવારની જરૂરિયાત વિશેની માહિતી
ટીબીના જીવાણુની ઓળખના સવાસો વર્ષ પછી પણ તેને નાબૂદ કરી શકાયો નથી
ટીબીના જીવાણુની ઓળખના સવાસો વર્ષ પછી પણ તેને નાબૂદ કરી શકાયો નથી
ટીબીનો ચેપ સક્રિય બને તો અંદાજે 90 ટકા કેસમાં ફેફસાંને અસર કરે છે
ટીબીનો ચેપ સક્રિય બને તો અંદાજે 90 ટકા કેસમાં ફેફસાંને અસર કરે છે
નેવીગેશન
Back to top