હોમ પેજ / શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કારકિર્દી માર્ગદર્શન

કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષણમા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષણમા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાની માહિતી આપેલ છે
પ્રવૃત્તિઓ
પ્રવૃત્તિઓ
બાળ મેળો
બાળ મેળો વિશેની માહિતી
અકસ્માત નિવારણ-ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટના પાઠ શાળામાં શીખવવા જોઇએ
શાળાઓ તથા માતાપિતા હેલ્મેટને પ્રાથમિક જરૂરિયાત તરીકે સરળતાથી અમલમાં લાવી શકે
SCOPE (સ્કોપ)
સ્કોપ(scope) વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top