વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

SCOPE (સ્કોપ)

સ્કોપ(scope) વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

સ્કોપ વિષે માહિતી
સોસાયટી ફોર ક્રીએશન ઓફ ઓપોર્ચ્યુંનીટી થ્રુ પ્રોફીસીયન્શી ઇન ઇગ્લીશ વિષે માહિતી
નેવીગેશન
Back to top