હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / વી એલ ઈ સંસાધનો માટે
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વી એલ ઈ સંસાધનો માટે

વી એલ ઈ સંસાધનો માટે અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે

કમ્પ્યૂટરમા ભાષા સપોર્ટ
અલગ અલગ ફોન્ટ નો ઉપયોગ અને ભાષા સપોર્ટ
InDG ઉત્પાદનો અને સેવાઓ
InDG ઉત્પાદનો અને સેવાઓ વિશેની માહિતી
સામાન્ય સેવા કેન્દ્ર કાર્યક્રમ
સામાન્ય સેવા કેન્દ્ર કાર્યક્રમ
નાગરિક સેવાઓ
અલગ અલગ નાગરિક સેવાઓ વિષે ની જાણકારી
વિકાસલક્ષી મુદ્દા
ઉન્નતી સંસ્થા દ્વારા વિચાર નામના પ્રકાશનમાંથી લેવામાં આવેલ માહિતી
નેવીગેશન
Has Vikaspedia helped you?
Share your experiences with us !!!
To continue to home page click here
Back to top