હોમ પેજ / ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / ગોડાઉન સ્કીમ- ૨૫% કેપીટલ સબસિડી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગોડાઉન સ્કીમ- ૨૫% કેપીટલ સબસિડી

આ વિભાગમાં ગોડાઉન સ્કીમ- ૨૫% કેપીટલ સબસિડીની માહિતી આપેલ છે

અનું નંબર

ઘટકનું નામ

સહાયનું ધોરણ

રિમાર્ક્સ

અરજી કરો

1

2

3

4

5

1

ગોડાઉન સ્કીમ - ૨૫% કેપીટલ સબસિડી ( 2016-17 )

PACS

(૧) આ યોજનામાં લાભાર્થી ખેડૂતો, સહકારી સંસ્થાઓ અને બજાર સમિતિઓ માટે મહત્ત્મ ૧૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધીના ગોડાઉનો ઉપર મૂડી ખર્ચના ૨૫% સબસીડી મળવાપાત્ર રહેશે. (૨) સબસીડીની મહત્ત્મ મર્યાદા ખેડૂતો માટે - રૂ. ૫/- લાખ. સહકારી સંસ્થાઓ માટે મહત્ત્મ મર્યાદા - રૂ. ૩.૫/- લાખ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ માટે - રૂ. ૩.૫/- લાખ

-


અરજી કરો

તા 01/04/2016

થી

31/03/2017 સુધી

સ્ત્રોત:  કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

3.19047619048
Nanish Patel shavdi May 24, 2018 05:59 PM

મારે ગોડાઉન બનાવવુ છે તો કયારે થવાનુ સબસીડી 2018-૧૯

ગિરિરાજસિંહ May 06, 2018 08:38 AM

ગોડાઉન બનાવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ અને નિયમ ની માહિતી આપવાતથા હવે આ યોજના ના ફોર્મ ક્યારે ભરાવવા ના છે

મ।છી હષઁદ ભ।ઇ Apr 09, 2018 01:50 PM

મારે ગોડાઉન બન।વવુ છે તો તે માટે મને જ૱રી મ।હીતી આપે।

Nanish patel shavdi Apr 06, 2018 02:10 PM

મારે ગોડાઉન બનાવું છે તો ક્યારે ચાલુ થવાનું છે સબસીડી ૨૦૧૮-૧૯ની સ્કીમ

હસમુખ કરમશી ખીરસરીયા Mar 18, 2018 10:29 PM

મારે ગોડાઉન બનોવો છે તો મારેશુકરવુ

તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top