વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો જેલ ની સામે, જવાહર રોંડ, સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૦૧ ફોન: ૦૨૭૫૨-૨૮૩૧૦૨

ક્રમ

શાખા

ફોન નંબર

૧.

સુરેન્દ્રનગર

૦૨૭૫૨-૨૮૪૦૨૬

૨.

લખતર

૦૨૭૫૯-૨૨૩૨૫૯

3.

લીંબડી

૦૨૭૫૩-૨૬૧૬૧૭

૪.

ધાંગન્ધ્રા

૦૨૭૫૪-૨૬૧૬૮૭

૫.

સાયલા

૦૨૭૫૫-૨૮૦૧૭૧

૬.

મૂળી

૦૨૭૫૬-૨૩૩૫૩૨

૭.

પાટડી

૦૨૭૫૭-૨૨૭૬૨૪

૮.

ચોટીલા

૦૨૭૫૧-૨૮૦૫૮૯

૯.

હળવદ

૦૨૭૫૮-૨૬૧૧૩૮

સ્ત્રોત : ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક લિમિટેડ

3.75
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top