વહેંચો

ચર્ચા મંચ

આ મંચ ખેતીવાડીને લગતા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા માટે પ્રસ્તુત છે. ચાલી રહેલી ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે કે નવી ચર્ચા ચાલુ કરવા માટે નીચે આપેલી યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો. નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.
મંચ નામ ચર્ચાઓ દ્વારા તાજેતરની ચર્ચાઓ
પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના માં રીનોવેશન માટે ની માહિતી આપી શકાય (પરમાર રમણભાઈ કાલિદાસ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
આવાસ યોજના લોન માટે આવાસ યોજના લોન માટે મેળવવા માટે સુઝાવ (મોરી કિરીટ ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સરકારી બધી જ યોજનાઓનો લાભ સરકારી બધી જ યોજનાઓનો લાભ લોકોને મળે તેવી વ્યવસ્થા અને જે તે યોજનાની જાણકારી સહેલાઈથી મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. (ચિરાગ સુથાર) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સોશિયલ રેસનો સ્ટ્રેસ સોશિયલ રેસનો સ્ટ્રેસ માંથી કેવી રીતે બહાર આવી શકાય તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
વિકલાગના કાયદા વિકલાગ ના કાયદાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે (આરીફ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સિલાઈ મશીન માટે લોન મહિલા માટે સિલાઈ મશીન માટે લોન કેવી રીતે મળી શકે તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય (મેહુલ કુમાર વાઘેલા) 2 August 14. 2018
ભ્રૂણ હત્યા કન્યા ભ્રૂણ હત્યા એ દેશની માનસિક બીમારી છે તેના વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
૧૫ થી ૧૭ વર્ષની બહેનો માટે કોઈ યોજના ૧૫ થી ૧૭ વર્ષની બહેનો માટે કોઈ યોજના વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
વિકાસશીલ દેશ માટે ગામડાઓનો વિકાસ જરૂરી શું દેશને વિકસીત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે ગામડાઓનો વિકાસ જરૂરી છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
હિન્દુ કાયદા હેઠળ લગ્ન ધાર્મિક વિધિ છે, કરાર નથી હિન્દુ કાયદા હેઠળ લગ્ન ધાર્મિક વિધિ છે, કરાર નથી એ વિષે ચર્ચા ખુલ્લી મૂકી છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
પ્રધાન મંત્રી ગામ સડક યોજના પ્રધાન મંત્રી ગામ સડક યોજના વિશેની માહિતી વિષે ચર્ચા કરી શકાય : પટેલ એસ.સી (ગામ.નસીરપુર નવસારી બમણા તા મોરવા હડફેટે જી.પંચમહાલ ગુજરાત) 1 May 06. 2017
પર્યાવરણ રક્ષણ પર્યાવરણ રક્ષણ માટે માટીની ગણેશમૂર્તિ હોવી જરૂરી છે તે વિષે આપના મંતવ્યો જણાવશો 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
અનામત પ્રથા અનામત પ્રથા હંમેશ માટે રદ કરી દેવી જોઈએ? 1 May 06. 2017
નેવીગેશન
Error
There was an error while rendering the portlet.
Back to top