હોમ પેજ / poll / આલ્કોહોલની માઠી અસરો અંગે શિક્ષણ
વહેંચો

આલ્કોહોલની માઠી અસરો અંગે શિક્ષણ

શું આપ માનો છો કે આલ્કોહોલની માઠી અસરો અંગે શાળામાં શિક્ષણ આપવું જરૂરી બને છે?

હા
ના
ખબર નથી
કુલ મતઝ : 
0 આ મતદાન માટે મત
Back to top