હોમ પેજ / poll / આધાર પેમેન્ટ એપ
વહેંચો

આધાર પેમેન્ટ એપ

શું આધાર પેમેન્ટ એપથી ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન સરળ બનશે

હા
ના
ખબર નથી
કુલ મતઝ : 
4 આ મતદાન માટે મત
Back to top