હોમ પેજ / આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિઓ અને યોજનાઓ

રાષ્ટ્રીય સ્તરની યોજનાઓ વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

રાષ્ટ્રિય આયુષ અભિયાન
રાષ્ટ્રિય આયુષ અભિયાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સરોગેસી
કોમર્શિયલ સરોગસી પર પ્રતિબંધ : સરોગેસી બિલને કેબિનેટની મંજૂરી
પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના
પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના વિશેની માહિતી આપમવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top