વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શિષ્યવૃત્તિ

શિષ્યવૃત્તિ

ભારત સરકારની યોજનાઓ

રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ

ગુજરાત રાજ્યમાં જુદા જુદા પ્રકારની આપવામાં આવતી શિષ્‍યવૃત્તિઓની માહિતી

ક્રમ

શિષ્‍યવૃત્તિનું નામ

બેઠકોની સંખ્‍ય

આવક મર્યાદા વાર્ષિક

પાત્રતા માટે પરીક્ષાનું નામ

શિષ્‍યવૃત્તિના દર

માધ્‍યમિક માસિક

સ્‍નાતક માસિક

અનુસ્‍નાતક માસિક

રીમાર્કસ

નેશનલ મેરીટ

ધો. ૯ - ૪૬૦

૧૦૦૦૦૦/-

ધો-૮

૨૫૦/-

 

 

મેરીટના ધોરણે

 

 

ધો.-૧૧- ૫૩૯

૧૦૦૦૦૦/-

ધો-૧૦

૩૦૦/-

 

 

મેરીટના ધોરણે

 

 

સ્‍નાતક- ૨૬૯

૧૦૦૦૦૦/-

ધો-૧૨

 

૫૦૦/-

 

મેરીટના ધોરણે

 

 

પી. જી. - ૯૦

૧૦૦૦૦૦/-

સ્‍નાતક

 

 

૭૫૦/-

મેરીટના ધોરણે

હિન્‍દી શિષ્‍યવૃત્તિ

ધો.-૧૧- ૮૧

નથી.

ધો-૧૦

૩૦૦/-

 

 

૬૦ ટકાથી ઉપર મેરીટના ધોરણે

 

 

સ્‍નતક - ૪૧

નથી.

ધો-૧૨

 

૫૦૦/-

 

 

 

 

અનુસ્‍નાતક - ૧૩

નથી.

સ્‍નાતક

 

 

૧૦૦૦/-

 

સંસ્‍કૃત શિષ્‍યવૃત્તિ

ધો-૯ ૫૦

નથી.

ધો.-૮

૩૦૦/-

 

 

મેરીટના ધોરણે

 

 

ધો-૧૦- ૫૦

નથી.

ધો-૯

૩૦૦/-

 

 

મેરીટના ધોરણે

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શિષ્યવૃત્તિ

શિષ્યવૃત્તિની વધુ વિગત માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્ત્રોત : ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી

3.45161290323
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top