વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વાછરડી ઉછેર યોજના

વાછરડી ઉછેર યોજના

લાભ કોને મળે?

યોજના અંતર્ગત આદિજાતિની ૦ થી ૨૦ સ્કોરની મહિલા લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવે

છે.

યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવતી સહાય ?

લાભાર્થીઓને પશુ ખાણદાણ, પશુ પાલક, ખનિજ દ્રવ્ય, કૃમિનાશક રશીકરણ, પશુવીમો, વિગેરે આપવામાં આવે છે.

યોજનાની યુનિટ કોષ્ટ :-

રૂ/. ૨૦,૬૪૩/- ( ભારત સરકારની સહાય રૂ/. ૧૮૬૪૩/- રૂ/. ૨,૦૦૦/- લાભાર્થી ફાળો)

યોજનાનું અમલીકરણ :-

યોજનાનું અમલીકરણ સાબરકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ – હિંમતનગર દ્રારા કરવામાં આવે છે.

લાભાર્થીઓની પસંદગી :-

ડેરી દ્રારા લાભાર્થીઓની પસંદગી ગામની દૂધ મંડળી દ્રારા કરાવવામાં આવે છે. જેના ફોર્મ ડેરી દ્રારા અત્રેની કચેરીએ રજુ કરવામાં આવે છે.  લાભાર્થીઓને લાભ આપવા માટેની મંજુરી આપવામાં આવે છે.

યોજના અંતર્ગત લાભ લેવા માટે અરજી ક્યાં કરવી અને તેના ફોર્મ ક્યાંથી મળે?

યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થીએ પોતાની ગામની દૂધ મંડળી, સાબર ડેરી અથવા પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રીની કચેરીએ કરે શકે છે. તેમજ તેના ફોર્મ સાબર ડેરી અને પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રીની કચેરીથી ઉપલબ્ધ થાય છે.

યોજનાનો લાભ લેવાની પાત્રતા શું છે.?

૧. લાભાર્થી મહિલા પશુપાલન માટે સક્ષમ હોવી જોઇએ.’

૨. તેની ઉંમર ૬૦ વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઇએ.

૩. આઇ.ડી.ડી.પી તાલુકાની ૦ થી ૨૦ સ્કોરની બી.પી.એલ લાભાર્થી હોવી જોઇએ.

૪. લોકફાળાની રકમ ભરવા સક્ષમ હોવી જોઇએ.

યોજના અંતર્ગત પ્રથમ કોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે?

યોજના અંતર્ગત લે લાભાર્થીઓને આઇ.ડી.ડી.પી યોજનાનો લાભ મળેલ નથી, તેવા લાભાર્થીઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

3.09523809524
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top