વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વડોદરા જીલ્લો

વડોદરા જીલ્લો

વડોદરા જીલ્લો ,દાંડિયા બઝાર ખારીવાવ રોડ, જમ્બુબેટ નાકે, પો.બોક્ષ ન . ૪૬, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧ ફોન: ૦૨૬૫-૨૪૧૦૫૪૭

ક્રમ

શાખા

ફોન નંબર

૧.

વડોદરા

૦૨૬૫ -૨૪૨૨૦૩૦

૨.

છોટાઉદેપુર

૦૨૬૬૯-૨૩૩૭૬૧

3.

સાવલી

૦૨૬૬૭-૨૨૨૪૭૩

૪.

નસવાડી

૦૨૬૬૧-૨૭૨૪૫૪

૫.

જેતપુર પાવી

૦૨૬૬૪-૨૪૨૪૯૪

૬.

તિલકવાડા

૦૨૬૬૧-૨૬૬૧૭૨

૭.

શિનોર

૦૨૬૬૬-૨૬૪૧૬૧

૮.

પાદરા

૦૨૬૬૨-૨૨૩૬૦૯

૯.

વાઘોડિયા

૦૨૬૬૮-૨૬૨૦૭૧

૧૦.

સંખેડા

૦૨૬૬૫-૨૪૩૬૨૩

૧૧.

કરજણ

૦૨૬૬૬-૨૩૩૦૪૦

૧૨.

ડભોઇ

૦૨૬૬૩-૨૫૭૧૯૩

સ્ત્રોત: ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક લિમિટેડ

3.26315789474
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top