વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ભરૂચ જીલ્લો

ભરૂચ જીલ્લો

ભરૂચ જીલ્લો ૫૨/એ , ભૃગુપુર સોસાયટી, રેલવે સ્ટેશન પાછળ, ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૨ ફોન: ૦૨૬૪૨-૨૨૯૫૧૩

ક્રમ

શાખા

ફોન નંબર

૧.

ભરૂચ

૦૨૬૪૨-૨૨૯૪૧૭

૨.

રાજપીપળા

૦૨૬૪૦-૨૨૨૭૨૬

3.

ઝઘડીયા

૦૨૬૪૫-૨૨૦૩૩૯

૪.

આમોદ

૦૨૬૪૧-૨૪૫૮૪૩

૫.

વાલિયા

૦૨૬૪૩-૨૭૦૯૦૪

૬.

અંકલેશ્વર

૦૨૬૪૬-૨૪૬૬૩૬

૭.

હાંસોટ

૦૨૬૪૬-૨૬૨૬૦૩

૮.

જંબુસર

૦૨૬૪૪-૨૨૨૪૧૨

૯.

વાગરા

૦૨૬૪૧-૨૨૫૬૬૩

૧૦.

સાંગબારા

૦૨૬૪૯-૨૫૫૦૪૭

સ્ત્રોત: ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક લિમિટેડ
2.72222222222
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top