હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વિકલાંગ કલ્યાણ

વિકલાંગ કલ્યાણ, જેમાં આર્થિક ઉત્કર્ષ વિષે માહિતી

વીમેન વીથ ડિસેબિલિટિઝ ઇન્ડિયા નેટવર્ક (ડબ્લ્યુડબ્લ્યુડીઆઈએન)
ભારત તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિકલાંગતા ધરાવતી મહિલાઓએ વેઠવી પડતી મુશ્કેલીઓના ઉકેલ વગેરે વિષે માહિતી આપેલ છે
સૂચિત પ્રશ્નો
અલગ અલગ પ્રશ્નો અને જવાબ આપેલ છે
આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલાંગતા દિવસ
આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલાંગતા દિવસ - 2013ની ઉજવણી
વિકલાંગતા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
પ્રમાણપત્રના અસરકારક વિતરણ માટે કચેરીની કામગીરીને પુનઃઆયોજિત કરવાની જરૂરિયાત
વિકલાંગતાને મુખ્ય પ્રવાહો માં લાવવા માટે પડકારો
રેલવે તમામ વિકલાંગોને યુનિક આઇકાર્ડ આપશે
કાર્ડની મુદત પાંચ વર્ષ, રાહત માટે બીજું કોઇ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે નહીં
પ્રશ્નોત્તરી
અશક્તતા આયુક્તની કચેરી દ્વારા અશક્તતા આયુક્તની કચેરી
રાજ્ય પારિતોષિક
રાજ્ય પારિતોષિક વિશેની
વિશ્વ સ્વલીનતા (ઓટીઝમ) દિવસ
વિશ્વ સ્વલીનતા (ઓટીઝમ) દિવસ વિશેમી માહિતી
નેવીગેશન
Back to top