હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / વંચિત જૂથો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વંચિત જૂથો

વંચિત જૂથો અને સ્થળાંતર , અનાથ બાળકો, વિકલાંગતા વગેરે માહિતી આપેલ છે

સ્થળાંત્તર
સ્થળાંત્તર વિષે માહિતી
અનાથ અને શેરી બાળકો
અનાથ અને શેરી બાળકો વિષે માહિતી
વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિ
વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિ વિષે માહિતી
ભારતમાં વૃદ્ધત્વ
ભારતમાં વૃદ્ધત્વ વિષે માહિતી
મદદ માટે MHA હેલ્પલાઇન નંબર 1930 અને NHAI હેલ્પલાઇન નંબર 1033નો ઉપયોગ કરી શકાશે
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના કંટ્રોલ રૂમનો ઉપયોગ ખાલી ટ્રકો સહિત માલવાહક વાહનોની અવરજવર માટે ડ્રાઇવરો અને ટ્રાન્સપોર્ટરોની ફરિયાદો/ પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે કરવામાં આવશે
વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને વતન લાવવા માટે ભારત સરકાર સુવિધા શરૂ કરશે
વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને વતન લાવવા માટે ભારત સરકાર સુવિધા શરૂ કરશે
નેવીગેશન
Back to top