હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / લઘુમતી કલ્યાણ / પ્રી-મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ યોજના (ઓનલાઈન)
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પ્રી-મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ યોજના (ઓનલાઈન)

પ્રી-મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની વિગતવાર મહિતી આપેલ છે.

પ્રીમેટ્રીક શીષ્યવૃતિ લઘુમતિ સમુદાય ના ધો. ૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓને આપવામાં આવે છે.

ધારા ધોરણઃ

વિધાર્થીના માતા પિતાની વાર્ષીક આવક ૧ (એક) લાખ રૂપીયા થી ઓછી હોવી જોઈએ.

વિધાર્થી રાજય સરકાર અને સંઘ રાજય  દ્રારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓ / ખાનગી શાળાઓ સરકારી શાળાઓ/ સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોવા જોઈએ.

શીષ્યવૃતિ મેળવવા માટે આગલા વર્ષ પ૦ ટકા થી વધુ ટકા મેળવેલ હોવા જોઈએ.

આ યોજના માટે લાભ મેળવવા ઈચ્છુક વિધાર્થીને બીજી અન્ય યોજનામાં લાભ મળવા પાત્ર નથી.

પાત્રતા:

ધોરણ ૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ જે છાત્રાલય માં રહેતા હોય કે ના રહેતા હોય તેઓને પ્રવેશ ફી પેટે રૂા.પ૦૦/ મળવા પાત્ર છે.

ધોરણ ૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ જે છાત્રાલય માં રહેતા હોય કે ના રહેતા હોય તેઓને શિક્ષણ ફી પેટે રૂા.૩પ૦/ મળવા પાત્ર છે.

ધોરણ ૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓને દર મહીને રૂા.૬૦૦/ પ્રમાણે અને છાત્રાલય માં ના રહેવા વાળા ઓ માટે દર મહીને રૂા.૧૦૦/ પ્રમાણ અનુરક્ષણના ભથ્થા તરીકે મળવા પાત્ર છે.

૩૦ ટકા શીષ્યવૃતિ મહીલાઓ માટે અનામત રાખેલી છે.

પ્રીમેટ્રીક શીષ્યવૃતિ મેળવવા માટે ધોરણ ૯ અને ૧૦ માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવામાં આવે છે  જેની વેબસાઈટ www.nationalscholarship.gov.in છે.

પ્રી‌-મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ નું ઓનલાઈન ફોર્મ સાથે સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના પ્રમાણપત્રો.

  • શૈક્ષણીક લાયકાત ને લગતાં પ્રમાણપત્ર.
  • પાસ્પોર્ટ સાઈઝ નો ફોટોગ્રાફ.
  • રેશનકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ.
  • આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ.
  • બેંક પાસ બુક ની ઝેરોક્ષ.
  • આવક નું પ્રમાણ પત્ર (તાલકા વિકાસ અધિકારી).
  • શાળા / કોલેજ / સંસ્થા ચકાસણી ફોર્મ.
  • વિધાર્થી ઘોષણાપત્ર.
સ્ત્રોત- નેશનલ સ્કોલર્શીપ વેબસાઈટ, લઘુમતી મંત્રાલય વેબસાઈટ,
3.14285714286
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top