હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / મહિલા સશકિતકરણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મહિલા સશકિતકરણ

મહિલા સશકિતકરણ વિશેની માહિતી આપેલ છે

ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ
આ વિભાગમાં ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ વિશેની માહિતી આપેલ છે
મહિલાઓને લગતી સમસ્યા અને નિરાકરણ
મહિલાઓને લગતી સમસ્યા અને નિરાકરણ
મહિલા વિભાગ માટેની પ્રવૃત્તિઓ
આ વિભાગમાં મહિલા વિભાગ માટેનીવિશેની અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ વિશેની માહિતી આપલે છે
જીવતા રહેવાની લડત માટેનું માર્ગદર્શન-આઇપીસી ૪૯૮-એ કલમ
જીવતા રહેવાની લડત માટેનું માર્ગદર્શન વિશેની માહિતીઅ
હલ્લા બોલ
સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અને PoliceHEART 1091 , Halla Bol કાર્યક્રમ
ડીફેન્સ ઓ ડાન્સ
ડીફેન્સ ઓ ડાન્સ કાર્યક્રમ વિશે માહિતી
સ્વતંત્રતાની સરવાણીઓને સલામ
સમાજમાં ( સ્ત્રીઓના સંદર્ભમાં ) હજી શું બદલાવ લાવવાની જરૂર છે તેના વિષે ચર્ચા
મહીલા દિવસ
આ લેખમાં મહીલા દિવસ વિશેની માહિતી આપેલ છે
ગરીબી અને સ્ત્રી-પુરુષ ભેદભાવ: લઘુ ધિરાણની મર્યાદાઓ
આ વિભાગમાં ગરીબી અને સ્ત્રી-પુરુષ ભેદભાવ: લઘુ ધિરાણની મર્યાદાઓ વિશેની માહિતી છે
મહિલા ઉન્નતિ
મહિલા ઉન્નતિ
નેવીગેશન
Back to top