હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને જમીન માલિકી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મહિલા અને જમીન માલિકી

મહિલા અને જમીન માલિકી વિષે અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે

સફળ વાર્તા
આ વિભાગમાં અલગ અલગ સફળ વાર્તા આપવામાં આવી છે
મહિલા અને જમીન માલિકી કાર્યકારી જૂથ, ગુજરાત
આ વિભાગમાં મહિલા અને જમીન માલિકી અંગેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે.
ગુજરાત ના મહિલા કિસાનો ની સામાજિક, આર્થીક નીતિ વિષયક પડકારો
ગુજરાત ના મહિલા કિસાનો ની સામાજિક, આર્થીક નીતિ વિષયક પડકારો
સ્વભૂમિ થી સ્વાવલંબન તરફ
સ્વભૂમિ થી સ્વાવલંબન તરફ માં સ્વભૂમિ કેન્દ્રના અનુભવો. અલગ અલગ કેસ સ્ટડી આપેલ છે
ડાકણ પ્રથા માનવ અધિકારોનું હનન
ડાકણ પ્રથાના નામે મહિલાઓ પરનો અત્યાચાર, છે તેમના માનવ અધિકારોનું હનન
નેવીગેશન
Back to top