હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ

સમાજ કલ્યાણને લગતી અલગ અલગ કેસ સ્ટડીઓ અહીં મુકવામાં આવી છે

સુરેન્દ્રનગરમાં શ્વેતક્રાંતિ
150થી વધુ દૂધ મંડળીઓનું સંચાલન મહિલાઓના હાથમાં આપેલ છે
વ્યસન મુક્તિનો મેસેજ આપવા નાટક ભજવ્યું
નશા ધારા 302 વ્યસન મુક્તિનો મેસેજ આપવા નાટક ભજવ્યું
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસે કેટલીક એવી અનોખી સ્ત્રીઓની વાત
અહીં પ્રસ્તુત છે તેમાંથી પ્રતિનિધિરૂપ કેટલીક મહિલાઓની પ્રેરણાદાયી દાસ્તાન.
સારા વિચારોનુ વાવેતર કરી મબલખ ઉત્પાદન મેળવીએ
સારા વિચારોનુ વાવેતર કરી મબલખ ઉત્પાદન મેળવીએ
જુઠને તીલાંજલી આપો.
આ લેખમાં જુઠ ના બોલવા વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ઈર્ષા અદેખાઈ
આ લેખમાં ઈર્ષા અદેખાઈ એ જીવનને કંગાળ બને છે તેની માહિતી આપેલ છે
સમુહ લગ્ન
એક થી વધુ લગ્ન કરવાની આધુનીક ટેકનોલોજીકલ પ્રથા એટલે સમુહ લગ્ન ’’
વ્યસન મુકત બનીએ.
આ લેખમાં વ્યસન મુક્તિ વિશેની માહિતી આપેલ છે
ઘરડું ઘર –વૃધાશ્રમ
આ લેખમાં વૃધાશ્રમ વિશેની માહિતી આપેલ છે
ઉર્દુુ ભાષા ને જીવીત બનાવીએ.
આ વિભાગમાં ભાષાના મહત્વ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top