હોમ પેજ / poll / જેનરિક દવા
વહેંચો

જેનરિક દવા

શું જેનરિક દવાના મેડિકલ સ્ટોર આશીર્વાદરૂપ બની રહેશે

હા
ના
ખબર નથી
કુલ મતઝ : 
2 આ મતદાન માટે મત
Back to top