વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પેઇન મેનેજમેન્ટ

પેઇન મેનેજમેન્ટ લગતા તકલીફ વિષે માહિતી

ફિઝિયોથેરાપી
ફિઝિયોથેરાપી વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ફ્રોઝન શોલ્ડર
ફ્રોઝન શોલ્ડર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ફ્રોઝન શોલ્ડર મટાડવાના ઉપાય અને યોગ્ય કસરતો
ફ્રોઝન શોલ્ડર મટાડવાનો સરસ ઉપાય એટલે તેની યોગ્ય કસરતો
ગરમ - ઠંડો શેક લોહીના પરિભ્રમણ, દુ:ખાવા પર અસર
ગરમ -ઠંડો શેક લોહીના પરિભ્રમણ, દુ:ખાવા પર કેવી અસર કરે છે
ખભાની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડા માટે ની ચેતવણી
ખભાની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડા થતો હોય તો તે માટેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ફ્રોઝન શોલ્ડરની સારવાર માટે સરળ અને શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ
ફ્રોઝન શોલ્ડરની સારવાર માટે સરળ અને શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ વિશેની માહિતી
ફ્રોઝન શોલ્ડરમાં બરફના શેકથી રાહત
બરફનો શેક હોય કે ગરમ શેક, પણ એ સાચા સમયે સારી રીતે કરવામાં આવે તો તે ફાયદાકારક રહે છે
ઘૂંટણનો દુ:ખાવો અને તેની ગેરમાન્યતા
ઘૂંટણનો દુ:ખાવો (ઓન્ટીઓ આરર્થાઈટીસ) અને તેની સાથે ઘણી બધી ગેરમાન્યતાઓ જોડાયેલી છે
ફ્રોઝન શોલ્ડર ચાલીસી પછીની દર્દનાક તકલીફ
ફ્રોઝન શોલ્ડર ચાલીસી પછીની દર્દનાક તકલીફ વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
વિટામીન Dની ઉણપ હોય તો ઘૂંટણનો દુખાવો થાય એ વાત સાચી નથી
વિટામીન Dની ઉણપ હોય તો ઘૂંટણનો દુખાવો થાય એ વાત સાચી નથી
નેવીગેશન
Back to top