હોમ પેજ / આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / જાતિય રીતે સંક્રમીત
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જાતિય રીતે સંક્રમીત

આ વિભાગમાં જાતિય રીતે સંક્રમીત ના રોગ વિષે માહિતી છે

એઈડ્સના પ્રશ્નો
એઈડ્સ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
સિફીલીસ
સિફીલીસ વિષે માહિતી
ક્લેમિડિઆ
ક્લેમિડિઆની માહિતી
ગોનોરિયા
ગોનોરિયા વિષેની માહિતી
જાતિય સબંધથી ફેલાતી બિમારી
જાતિય સબંધથી ફેલાતી બિમારી સહિતની સગર્ભાવસ્થા
પેલ્વિક ઈનફ્લેમેટરી ડિસીઝ
પેલ્વિક ઈનફ્લેમેટરી ડિસીઝ (પી.આઈ.ડી)
હર્પિસ
હર્પિસ વિષે માહિતી
એઈડ્સ સંબંધિત સાધારણ રીતે પૂછાતા પ્રશ્નો
એઈડ્સ સંબંધિત સાધારણ રીતે પૂછાતા પ્રશ્નો અને જવાબો
એચ.આય.વી
એચ.આય.વી વિશેની માહિતી
એઈડ્સ
એઈડ્સ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top