વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કેન્સર સંબંધિત

આ વિષય કેન્સર સંબંધિત લક્ષણો અને સારવારનાપ્રકારને આવરી લે છે

લાંબો સમય એન્ટિબાયોટિક્સ થી આંતરડાના કેન્સરનું જોખમ
લાંબો સમય એન્ટિબાયોટિક્સ લેશો તો આંતરડાના કેન્સરનું જોખમ
મોં અને ગળાના કેન્સરના સૌથી વધુ દરદીઓ સૌરાષ્ટ્રમાં
મોં અને ગળાના કેન્સરના સૌથી વધુ દરદીઓ સૌરાષ્ટ્રમાં
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની આગોતરી જાણ કરતો PSA ટેસ્ટ
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની આગોતરી જાણ કરતો PSA ટેસ્ટ
લાંબો સમય એન્ટિબાયોટિક્સ થી આંતરડાના કેન્સરનું જોખમ
લાંબો સમય એન્ટિબાયોટિક્સ લેશો તો આંતરડાના કેન્સરનું જોખમ
કિડની અને બ્લેડરના કેન્સરમાં વહેલું નિદાન જીવન બચાવી શકે
કિડની અને બ્લેડરના કેન્સરમાં વહેલું નિદાન જીવન બચાવી શકે
સ્થૂળતા અને ડાયાબિટીસથી લિવરના કેન્સરનું જોખમ વધે
સ્થૂળતા અને ડાયાબિટીસથી લિવરના કેન્સરનું જોખમ વધે છે
સર્વાઇકલ કેન્સરનો ઇલાજઃ વેક્સિનેશન અને સ્ક્રીનિંગ
સર્વાઇકલ કેન્સરનો ઇલાજ વેક્સિનેશન અને સ્ક્રીનિંગ વિશેની માહિતી
વહેલા પુખ્ત થાઓ તો પણ કેન્સરનું જોખમ
વહેલા પુખ્ત થાઓ તો પણ કેન્સરનું જોખમ રહેલું છે
છ માસ સ્તનપાન કરાવનાર માતાને કેન્સરનું ઓછું જોખમ
છ માસ સ્તનપાન કરાવનાર માતાને કેન્સરનું ઓછું જોખમ
છ મહિના સુધી સ્તનપાન કરાવતી માતાને એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સરનું ઓછું જોખમ
છ મહિના સુધી સ્તનપાન કરાવતી માતાને એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સરનું ઓછું જોખમ વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top