વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

આનુવંશિક

આનુવંશિક રોગો વિષેની જાણકારી

જીનેટીક ડિસઓર્ડર
આનુવંશિકતામાં થતા પરિવર્તનોમાં ગડબડ વિષે માહિતી
ડાઉન સિન્ડ્રોમ
ડાઉન સિન્ડ્રોમ વિષે માહિતી
ક્લેફ્ટ લીપ અને પેલેટ
લેફ્ટ લીપ અને પેલેટ (ચિરાયેલા હોઠ અને ચિરાયેલું તાળવું)
સિકલસેલ એનીમિયા રોગ
સિકલસેલ એનીમિયા રોગ વિષે માહિતી
ક્લેફ્ટ લીપ અને પેલેટ
ક્લેફ્ટ લીપ અને પેલેટ વિશેની માહિતી
સિકલ સેલ એનિમિયા
અભિગમ બદલીએ સિકલ સેલ એનિમિયા રોકીએ
આદિવાસી સમાજમાં સિકલસેલ એનીમિયા વિષે જાગૃતિ લાવીએ
આદિવાસી સમાજમાં સિકલસેલ એનીમિયા વિષે જાગૃતિ લાવીએ
નેવીગેશન
Back to top