હોમ પેજ / આરોગ્ય / માનસિક આરોગ્ય
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માનસિક આરોગ્ય

માનસિક આરોગ્ય અને તેને લગતા અલગ અલગ યોજના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

ડિપ્રેશન દૂર કરવા પોતાની જાતને મદદ કરવા માટે કેટલીક જરૂરી બાબતો
ડિપ્રેશન દૂર કરવા પોતાની જાતને મદદ કરવા માટે કેટલીક જરૂરી બાબતો
એલેક્સીથીમીયા- દુઃખાવાનો ડિસઓર્ડર
એલેક્સીથીમીયા-પેઇન ડિસોર્ડર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ક્લેપ્ટોમેનિયા-ચોરીની આદત
ક્લેપ્ટોમેનિયા-ચોરીની આદત વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ટ્રિકોટિલોમેનિઆ:એક તરંગી મનોવિકૃતિ
ટ્રિકોટિલોમેનિઆ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
બોર્ડરલાઇન પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર
બોર્ડરલાઇન પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર'
સ્ટ્રેસનો સામનો
સ્ટ્રેસનો સામનો કેવી રીતિ કરવો
સ્ટ્રેસ સામે લડવાની ચાવી
સ્ટ્રેસ સામે લડવાની ચાવી
હળવું પણ સતત ડિપ્રેશન રહે ત્યારે
ડિપ્રેશન વિશેનો લેખ
આચાર-વિચારનો આરોગ્ય સાથે સબંધ
આચાર-વિચારને આરોગ્ય સાથે સબંધ ખરો?
પેનિક એટેકને નિયંત્રણ કરવાના કારગત રસ્તા
પેનિક એટેક માટેની માહિતી આપવમાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top