હોમ પેજ / આરોગ્ય / માનસિક આરોગ્ય
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માનસિક આરોગ્ય

માનસિક આરોગ્ય અને તેને લગતા અલગ અલગ યોજના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

રાષ્ટ્રીય માનસિક આરોગ્ય કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો આવરેલ છે
માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિ
માનસિક આરોગ્યનું મહત્વ
માનસિક મંદતા
માનસિક મંદતા વિષે માહિતી
માનસિક બીમારી
માનસિક બીમારીની માહિતી
તણાવ અને મનોપચાર
તણાવ અને મનોપચાર વિષેની માહિતી
સ્કિઝોફ્રેનિઆ
સ્કિઝોફ્રેનિઆ વિષે માહિતી
માનસિક રોગ
માનસિક રોગ વિષે માહિતી
માનસિક સમસ્યાઓ
માનસિક સમસ્યાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
ચિંતા
ચિંતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સ્વલીનતા સ્પેક્ટ્રમ વિકૃતિ-ઓટિઝમ
સ્વલીનતા સ્પેક્ટ્રમ વિકૃતિ વિષેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top