વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મમતા સખી યોજના

મમતા સખી યોજના વિશેની માહિતી

યોજનાનું નામ:

મમતા સખી યોજના

સહાય કોને મળવાપાત્ર છે

રાજયનાં તમામ સરકારી દવાખાનાઓમાં તમામ પ્રસુતા બહેનોને લાગુ પડે છે.

સહાયનું ધોરણ

 • આ યોજના હેઠળ સગર્ભાના પ્રસુતિ સમય દરમ્યાન કુટુંબી એક મહિલા સદસ્યને સરકારી હોસ્પિટલ/ સંસ્થાઓમાં પ્રસુતાને માનસિક ટેકા માટે તથા તેણીની કાળજી રાખવા સારૂ લેબર રૂમમાં મમતા સખી તરીકે સતત હાજર રહી શકે છે.
 • આ યોજનામાં કોઈ નાંણાકીય સહાય નથી

અમલીકરણ સંસ્થા

 • આશાકાર્યકર,
 • સ્ત્રી આરેાગ્ય FHW)
 • પેટા આરેાગ્ય કેન્દ્ર(સબસેન્ટર),
 • પ્રાથમિક આરેાગ્ય કેન્દ્ર(PHC)
 • સામૂહિક આરેાગ્ય કેન્દ્ર /(CHC)
 • તાલુકા આરેાગ્ય અધિકારીની કચેરી (THO)
 • મુખ્ય જ્લ્લિા આરેાગ્ય અધિકારીશ્રીની કચેરી (CDHO),
 • આરેાગ્ય શાખા
 • જિલ્લા પંચાયત

સ્ત્રોત: આરેાગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

3.06779661017
સ્ટાર પર રોલ-ઓવર કરો અને પછી ક્લિક કરી રેટ કરો
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top