વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ

જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી

યોજનાનું નામ:

જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ

સહાય કોને મળવાપાત્ર છે

તમામ સગર્ભા માતાને પ્રસુતિ બાદ ૪ર દિવસ સુધી, નવજાત શિશુને ૧ વર્ષ સુધીના બાળકોને સરકારી સંસ્થાઓમાં નિ.શુલ્ક  આરોગ્ય  સારવાર

સહાયનું ધોરણ

 • સગર્ભા માતાને/નવજાત
 • શીશુંને મળવાપાત્ર સેવાઓ
 • મફત સંસ્થાકીય પ્રસુતિ સેવા
 • નિ.શુલ્ક સીઝેરીયન સેવા
 • મફત દવા,સર્જીકલ અને અન્ય
 • સામગ્રી (સગર્ભા માતા અને નવજાત શિશુ)
 • મફત લેબોરેટરી સેવા–લોહીની  તપાસ,પેશાબની તપાસ,સોનોગ્રાફી વગેરે. (સગર્ભા માતા અને નવજાત શીશંુ)
 • હોસ્પિટલમાં રહે તે દરમ્યાન નિ.શુલ્ક ભોજન
 • જરૂર પડે ત્યારે નિ.શુલ્ક લોહી (સગર્ભા માતા અને નવજાત શિશુ)
 • મફત એમ્બ્યુલન્સ સેવા– ઘરેથી હોસ્પિટલ, હોસ્પિટલ થી મોટી હોસ્પિટલ તથા ઘરે પરત. (સગર્ભા માતા અને નવજાત શિશુ)
 • હોસ્પિટલની કોઈપણ પ્રકારની ફી માંથી મુકિત
પ્રસુતિ સેવાઓ માટે કોઈપણ સરકારી દવાખાને જવાનું રહેશે

અમલીકરણ સંસ્થા

 • આશાકાર્યકર,
 • સ્ત્રી આરેાગ્ય FHW)
 • પેટા આરેાગ્ય કેન્દ્ર(સબસેન્ટર),
 • પ્રાથમિક આરેાગ્ય કેન્દ્ર(PHC)
 • સામૂહિક આરેાગ્ય કેન્દ્ર /(CHC)
 • તાલુકા આરેાગ્ય અધિકારીની કચેરી (THO)
 • મુખ્ય જ્લ્લિા આરેાગ્ય અધિકારીશ્રીની કચેરી (CDHO),
 • આરેાગ્ય શાખા
 • જિલ્લા પંચાયત

સ્ત્રોત: આરેાગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

2.9387755102
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top