હોમ પેજ / આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર / અવસ્થા અને બિમારી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

અવસ્થા અને બિમારી

અવસ્થા અને બિમારી વિશેની માહિતી આપેલ છે

તીક્ષ્ણ જુલાબનો રોગ
તીક્ષ્ણ જુલાબનો રોગ વિષે માહિતી
આડ અસર
આડ અસર વિશેની અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે
આમેબિઅસિસ
આમેબિઅસિસ વિશેની જાણકારી આપવામાં આવી છે
આંત્રપુચ્છનો સોજો (Appendicitis)
આંત્રપુચ્છનો સોજો વિશેની માહિતી આપેલ છે
સંધિવા અથવા સાંધાનો સોજો
સંધિવા અથવા સાંધાનો સોજો
દમનો રોગ
દમનો રોગ વિશેની માહિતી
આંખનો ચેપી રોગ
આંખનો ચેપી રોગ વિશેની માહતી આપેલ છે
લોહીનુ દબાણ
લોહીના દબાણ વિષે અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે
શ્વાસનળીનો સોજો
શ્વાસનળીનો સોજો વિષે માહિતી આપેલ છે
બ્રુસેલોસિસ
બ્રુસેલોસિસ
નેવીગેશન
Back to top