હોમ પેજ / ઊર્જા / યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજનાઓ

યોજનાઓ

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે।
ઉજાલા કાર્યક્રમ
ઉજાલા કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપી છે
સૂર્યકૂકર યોજના
સૂર્યકૂકર યોજના વિશેની માહિતી
વિદ્યુત નેટવર્કથી સ્વત્રંત રહીને સૌરઉર્જા ઉત્પાદન કરવાનો કાર્યક્રમ:
વિદ્યુત નેટવર્કથી સ્વત્રંત રહીને સૌરઉર્જા ઉત્પાદન કરવાનો કાર્યક્રમ
સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજના(સ્કાય યોજના)
સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજના(સ્કાય યોજના) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
Back to top