હોમ પેજ / ઊર્જા / નીતિ સમર્થન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિ સમર્થન

નીતિ સમર્થન જેમાં નવીનીકરણ ,પર્યાવરણ અને ઉર્જા વિશેની માહિતી આપેલ છે

નવીનીકરણ યોગ્ય ઉર્જા
ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ
ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ વિષે માહિતી
ઉર્જા સંવર્ધન
ઉર્જા સંવર્ધન વિષે માહિતી
અન્ય
અન્ય માહિતી
ભારતમાં નવીનીકરણીય ઊર્જા વિકાસ માટેની નીતિઓ
નવા અને નવીનકરણ યોગ્ય ઉર્જા
નીતિઓ (MNRE)
સોલર એનર્જી અને પવન ઊર્જા ની નીતિઓ વિશ માહિતી
ઉજ્જવળ ભારત
ઉજ્જવળ ભારત વિશેની માહિતી
દરિયાકિનારા નિયમન ઝોન (સીઆરઝેડ) જાહેરનામું, ૨૦૧૮
દરિયાકિનારા નિયમન ઝોન (સીઆરઝેડ) જાહેરનામું, ૨૦૧૮ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
Back to top