હોમ પેજ / શિક્ષણ / રાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્વની સંસ્થાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્વની સંસ્થાઓ

રાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્વની સંસ્થાઓ વિષે માહિતી આપેલ છે

બહુવિધ શ્રેણી અને સ્તર પરિસ્થિતિ
બહુવિધ શ્રેણી અને સ્તર પરિસ્થિતિમાં શિખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારો
પાયાના શિક્ષણના સાર્વત્રીકરણ માટેના નવીન અભિગમો
પાયાના શિક્ષણના સાર્વત્રીકરણ માટેના નવીન અભિગમો વિષે માહિતી આવરી લીધી છે
શિક્ષણ અધિકાર માટનો કાયદો – સૂચનો
શિક્ષણ અધિકાર માટનો કાયદો – સૂચનો
નેવીગેશન
Back to top