હોમ પેજ / શિક્ષણ / ચર્ચા મંચ / રાજ્યમાં રાઇટ ટૂ એજ્યુકેશન
વહેંચો

રાજ્યમાં રાઇટ ટૂ એજ્યુકેશન

શું હતો આ મામલો/જાગેગા ગુજરાત સંઘર્ષ સમિતિ અને દલિત હક રક્ષક મંચે હાઇકોર્ટ સમક્ષ રિટ કરીને એવી રજૂઆત કરી હતી કે,‘રાજ્યમાં રાઇટ ટૂ એજ્યુકેશન કાયદા અંતર્ગત ખાનગી શાળાઓમાં ગરીબ બાળકો માટે ૨૫ ટકા બેઠકો અનામત રાખવામાં આવતી નથી

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top