હોમ પેજ / શિક્ષણ / ડિજિટલ સાક્ષરતા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ડિજિટલ સાક્ષરતા

ડિજિટલ સાક્ષરતા વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાનની માર્ગદર્શિકા PMGDISHA
નેટ ન્યૂટ્રાલિટી
નેટ ન્યૂટ્રાલિટી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માહિતી સુરક્ષા
માહિતી સુરક્ષા
ડિજિટલ લર્નિંગ રિસોર્સ
ડિજિટલ લર્નિંગ રિસોર્સ
ઇન્ટરનેટથી શિક્ષણ : આજની જરૂરિયાત
ઇન્ટરનેટથી શિક્ષણ જે આજની જરૂરિયાત છે
ઈ-એજ્યુકેશન વિદ્યાર્થીઓને મદદરૃપ
ઈ-એજ્યુકેશન વિદ્યાર્થીઓને મદદરૃપ
નેવીગેશન
Back to top