હોમ પેજ / શિક્ષણ / ગુજરાત / રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક / અન્ય યોજનાઓ / જિલ્લા રમત પ્રક્ષિણ કેન્દ્રની કચેરીઓ માટે બુકસ, મેગેઝીન, કેસેટ ખરીદવાની યોજના
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જિલ્લા રમત પ્રક્ષિણ કેન્દ્રની કચેરીઓ માટે બુકસ, મેગેઝીન, કેસેટ ખરીદવાની યોજના

જિલ્લા રમત પ્રક્ષિણ કેન્દ્રની કચેરીઓ માટે બુકસ, મેગેઝીન, કેસેટ ખરીદવાની યોજના

રાજ્યના પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રો તથા સ્પોર્ટસ હોસ્ટેલોને ખૂબ જ જરૂરી એવી બુકસો, મેગેઝીનો, કેસેટો વગેરે ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે જોગવાઇ સુચવેલ છે

સ્ત્રોત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ

3.10526315789
સ્ટાર પર રોલ-ઓવર કરો અને પછી ક્લિક કરી રેટ કરો
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top