હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ચર્ચા મંચ / મતદાન પેટી ની દેખરેખ
વહેંચો

મતદાન પેટી ની દેખરેખ

મતદાન બાદ મતદાન પેટી ની દેખરેખ કોણ રાખે છે ક્યાં અને કેવી રીતે - મયુર પટેલ

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top