વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વિકાસલક્ષી મુદ્દા

ઉન્નતી સંસ્થા દ્વારા વિચાર નામના પ્રકાશનમાંથી લેવામાં આવેલ માહિતી

જાહેર સેવાઓમાં પહોંચ
જાહેર સેવાઓમાં પહોંચ લગતા અનુભવ
ઉત્તરદાયિત્વ
દક્ષિણ એશિયામાં ભ્રષ્ટાચાર સામે લડતઃ ઉત્તરદાયિત્વ ઊભું કરવું
વિકેન્દ્રિકરણમાં સહભાગીતાપૂર્ણ આયોજન
શાસન વ્યવસ્થા માં વિકેન્દ્રીકારણ ની વિભાવના અને સમજ વિશેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top