હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના

રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના વિષે ની માહિતી આપવામાં આવેલ છે

રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના(NeGP)
નેશનલ ઈ-ગવર્નન્સ પ્લાન(NeGP) વિશેની માહિતી
ઇ-ગર્વનન્સ- યોજના અને પ્રારંભ
ઇ-ગર્વનન્‍સ વિશેની માહિતી આપેલ છે
નીતિઓ
વિવિધ નીતિઓ વિષે માહિતી આપેલ છે
ઇ-ગર્વનન્સ યોજના અને પ્રારંભ
શ્રેષ્ઠ ઇ-ગર્વનન્સની કામગીરી માટે સન્માનિત થયેલું ગુજરાત રાજ્ય ઇ-ગર્વનન્સ વિષે ની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ વિભાગ
ભારતમાં ઇ-ગવર્નન્સ માટે વ્યૂહ
આ વિભાગમાં ભારતમાં ઇ-ગવર્નન્સ માટે વ્યૂહ આપેલ છે
ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન
આર્થિક વિકાસ માટે નવી દિશાઓને ખુલવાનો ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન ('ડીએસઆઇઆરની')
ગુડ ગવર્નન્સ પુનરુધ્ધાર આઇસીટી
ગુડ ગવર્નન્સ પુનરુધ્ધાર આઇસીટી વિશેની અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે
અર્બન ગવર્નન્સ
અર્બન ગવર્નન્સ
નેવીગેશન
Back to top