હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો

અલગ અલગ યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો આવરી લીધેલ છે

જાહેર સરકારી યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ
જાહેર સરકારી યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ તરફ વિષે માહિતી
યોજનાઓ અને ઇલેક્ટ્રોનિક હાર્ડવેર નીતિઓ
યોજનાઓ નીતિઓ જેમાં અલગ અલગ નીતિ વિષે માહિતી આવરી લીધેલ છે
ગ્રામીણ આઉટરીચ કાર્યક્રમ
સ્ટાર્ટ-અપ ઈન્ડિયા, સ્ટેન્ડ-અપ ઈન્ડિયા કાર્યક્રમ
સ્ટાર્ટ-અપ ઈન્ડિયા, સ્ટેન્ડ-અપ ઈન્ડિયા કાર્યક્રમના લોકાર્પણ સમયે વડાપ્રધાનશ્રીનું સંબોધન
જલમાર્ગ અધિયોજના
આ વિભાગમાં જલમાર્ગ અધિયોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
સ્માર્ટ વિલેજ યોજનાની માર્ગદર્શિકા
આ વિભાગમાં સ્માર્ટ વિલેજ યોજનાની માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી આપેલ છે
ગ્રામીણ મહિલા–સશકિતકરણ અને માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી(ICT)
ગ્રામીણ મહિલા–સશકિતકરણ અને માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી(ICT) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પ્રધાન મંત્રી ગ્રામ સડક યોજના
પ્રધાન મંત્રી ગ્રામ સડક યોજના
સરકારી અન્ય યોજના
સરકારી અન્ય યોજના
તીર્થ ગ્રામ યોજના
તીર્થ ગ્રામ યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top