વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સુવિધા

આ વિભાગ માં યુટીલીટી સમાવેશ છે

આઇટી લોકો માટે
માહિતી અને દરસ્તવેજીકરણ સેન્ટર (લાઇબ્રેરી)
એપ્સમાં AMTS અને STનું લોકેશન
એપ્સમાં AMTS અને STનું લોકેશન જાણી શકાશે
OCI-PIO કાર્ડ અને U સ્ટિકર વિઝા
‘પ્રવાસી ભારતીય દિવસ'માં NRI પ્રતિનિધિઓને ભેટ સમાન ‘લાઇફ લોંગ વીઝા''ના પ્રસ્તાાવ વિષે ની માહિતી આપેલ છે
રેલવે યાત્રીઓને આપશે નવી 'સુવિધા'
1 જુલાઈથી આરામદાયક થશે પ્રવાસ રેલવે યાત્રીઓને આપશે નવી 'સુવિધા'
નાણાકીય સત્તાનું હસ્તાંતરણ
આ વિભાગમાં નાણાકીય સત્તાનું હસ્તાંતરણ વિશેની વાત છે
નાગરિકત્વ
ભારતીય નાગરિકત્વ મેળવવા બાબત
નેવીગેશન
Back to top