વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કરુર વૈશ્ય બેન્ક

કરુર વૈશ્ય બેન્ક મોબાઇલ બેન્કિંગ સેવાઓ વિશેની માહિતી

કરુર વૈશ્ય બેન્ક ગ્રાહકો માટે બે પ્રકારની મોબાઇલ બેન્કિંગ સેવાઓ પૂરી પાડે છે:

  • એસએમએસ મારફતે પુછપરછ
  • એસએમએસ ચેતવણીઓ
આ સેવાઓ મેળવવા માટે કૃપા કરીને તમારી શાખાને તમારા મોબાઇલ નંબર આપો અને તમારા ગ્રાહક આડી મેળવી લો. બેંકમાં એસએમએસ ચેતવણી સેવાની નોંધણીની સુવિધા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ મારફતે ઉપલબ્ધ છે.

કરુર વૈશ્ય બેન્ક એસએમએસ પૂછપરછ સુવિધા હેઠળ ઉપલબ્ધ સેવાઓ

  • જમાનાણાની પૂછપરછ
  • વ્યવહારોની પૂછપરછ
  • ચેકની સ્થિતિની પૂછપરછ
  • જારી ચેકની ચૂકણવી પર રોકની પુછપરછ
  • ચેક બુક વિનંતિ
  • ગાળાની રકમની પૂછપરછ

સેવાઓ

SMSનું માળખું
SMS મોકલો 56161

મોબાઈલ બેન્કિંગ માટે નોંધણી

ટાઈપ કરો KVBREG <Space> ગ્રાહક આઈડી> અને એક SMS મોકલો

મૂળભૂત ખાતાના જમાનાણાની પુછપરછ

ટાઈપ કરો KVBBAL <Space> ગ્રાહક આઈડી > અને એક SMS મોકલો

અન્ય મૂળભૂત ખાતાના જમાનાણાની પુછપરછ

ટાઈપ કરો KVBBAL <Space> ગ્રાહક આઈડી <Space>ખાતા ક્રમાંક અને એક SMS મોકલો

ખાતાના છેલ્લા પાંચ વ્યવહારોની પુછપરછ

ટાઈપ કરો KVBTXN <Space> ગ્રાહક આઈડી અને એક SMS મોકલો

અન્ય મૂળભૂત ખાતના વ્યવહારોની પુછપરછ

ટાઈપ કરો KVBTXN <Space> ગ્રાહક આઈડી <Space> ખાતા ક્રમાંક અને એક SMS મોકલો

નવી ચેક બુકની વિનંતી

ટાઈપ KVBCHR <Space> ગ્રાહક આઈડી

અન્ય મૂળભુત ખાતાની નવી ચેક બુકની વિનંતી

ટાઈપ KVBCHR <Space> ગ્રાહક આઈડી <Space> ખાતા ક્રમાંકr

ચેકના દરજ્જાની તપાસ - ચૂકવાયેલ/ન ચૂકવાયેલ/રોક લગાવેલા

ટાઈપ KVBCHQ <Space> ગ્રાહક આઈડી <Space> ચેક ક્રમાંક

જારી કરેલા ચેકની ચુકવણી પર રોક ની વિનંતી

ટાઈપ કરો KVBCHS <Space> ગ્રાહક આઈડી <Space> ચેક ક્રમાંક

ગાળાની રકમની તપાસ

ટાઈપ કરો KVBTDQ <Space> ગ્રાહક આઈડી

મૂળભૂત ખાતના ક્રમાંકમાં ફેરફાર

ટાઈપ કરો KVBACC <Space> ગ્રાહક આઈડી <Space> અન્ય
ખાતા ક્રમાંક

એસએમએસ ચેતવણીઓ સેવા

ગ્રાહક તેમના ક્રેડીટ કાર્ડ / ડેબિટ કાર્ડના વ્યવહાર અને ખાતાના જમાનાણાની પરિસ્થિતિ માટે એસએમએસ ચેતવણી કે ઈમેઈલ ચેતવણીઓ માટે નોંધણી કરી શકે છે.

વધુ માહિતી

કરુર વૈશ્ય બેન્કની મોબાઇલ બેન્કિંગ સેવાઓ વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
2.92682926829
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top