વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પ્રશ્નોતરી

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો સામેલ છે

મુલકી સેવા પરીક્ષા
મુલકી સેવા પરીક્ષા વિષેના પ્રશ્નો આપેલ છે
બેકિંગ સેવામાં પ્રવેશ
બેકિંગ સેવામાં પ્રવેશ વિષે ની માહિતી આપેલ છે
પોષણ અને આહારશાસ્ત્ર
પોષણ અને આહારશાસ્ત્ર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ઇજનેર માટે જરૂરી લક્ષણો
ઇજનેર માટે જરૂરી લક્ષણો વિષે માહિતી આપેલ છે
કંપની સેક્રેટરીની કારકિર્દી
કંપની સેક્રેટરીની કારકિર્દી ની માહિતી આપેલ છે
લલિત કલામાં કારકિર્દી
લલિત કલામાં કારકિર્દીને વિષે માહિતી આપી છે
રેશન કાર્ડ ટુંકી પ્રશ્નોત્તરી
રેશન કાર્ડ વિષે ની પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
એલ.પી.જી
એલ.પી.જી. સ્થાનિક રાંધણ ગેસના ગ્રાહકોના લગતા સવાલોના જવાબ
કાયદા
કાયદા અને નિયમો વિષે ની ટૂંકી પ્રશ્નોતરી
નોટબંધીના લીધે મૂંઝવતા પ્રશ્નો એક્સપર્ટના ઉત્તર
નોટબંધીના લીધે મૂંઝવતા પ્રશ્નો એક્સપર્ટના ઉત્તર
નેવીગેશન
Back to top