હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા / ડીજીટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષે
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ડીજીટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષે

ડીજીટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષે અન્ય માહિતી આપેલ છે

સંદર્શન અને સંદર્શિત વિસ્તારો
ડિજિટલ ભારત પ્રોગ્રામ ત્રણ મુખ્ય સંદર્શિત વિસ્તારો પર કેન્દ્રિત છે
પરિચય
સમાજ અને જ્ઞાન અર્થતંત્રમાં ભારતના પરિવર્તનના સંદર્શન વાળો ભારત સરકારનો એક મુખ્ય કાર્યક્રમ છે.
પ્રોગ્રામ વિશે
ડિજિટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ડિજિટલ ભારત પ્રોગ્રામ માટે અભિગમ અને પદ્ધતિ
આ વિભાગમાં ડિજિટલ ભારત પ્રોગ્રામ માટે અભિગમ અને પદ્ધતિ વિશેની માહિતી આપેલ છે
પ્રોગ્રામ સંચાલન માળખું
આ વિભાગમાં પ્રોગ્રામ સંચાલન માળખું વિષે માહિતી છે
નેવીગેશન
Back to top